Χάρτης καταστημάτων, ATM και APS όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα

Καταγραφή της συνολικής παρουσίας του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα (καταστήματα, στοιχεία επικοινωνίας για κάθε κατάστημα) και προβολή του κωδικού HEBIC - Ηellenic Bank Indentification Code (επταψήφιος αριθμός που περιλαμβάνει τον τριψήφιο κωδικό της Τράπεζας και τον τετραψήφιο κωδικό του υποκαταστήματος).


Ευρετήριο HEBIC - Έκδοση 2023 Γ' τρίμηνο     Αρχείο Τραπεζών (  CSV   Excel )   Αρχείο Καταστημάτων (  CSV   Excel )

     
 Kαταστήματα:  1689    ATM:  4889    APS:  910
Τράπεζα Σημείο Εξυπηρέτησης
Χάρτης Τραπεζικών Καταστημάτων