Κατάλογος Καταστημάτων /Υποκαταστημάτων - (Ευρετήριο HEBIC)

 

Καταγραφή της συνολικής παρουσίας του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα (καταστήματα, στοιχεία επικοινωνίας για κάθε κατάστημα) και προβολή του κωδικού HEBIC - Ηellenic Bank Indentification Code (επταψήφιος αριθμός που περιλαμβάνει τον τριψήφιο κωδικό της Τράπεζας και τον τετραψήφιο κωδικό του υποκαταστήματος).


Σημείωση:

  • Η ΕΕΤ δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του Ευρετηρίου, το οποίο αφορά την κάθε τράπεζα, που είναι η μόνη αρμόδια για την επιμέλεια, ορθότητα, ομοιομορφία και πληρότητα των σχετικών στοιχείων. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση, για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών του περιεχομένου του Ευρετηρίου.
  • Ο Κατάλογος των Καταστημάτων/Υποκαταστημάτων (Ευρετήριο HEBIC) σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο excel) διατίθεται από την ΕΕΤ προς κάθε ενδιαφερόμενο, έναντι τιμής 400 ευρώ συν 24% ΦΠΑ, με τον περιορισμό να μην τίθεται έντυπα, ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο τρόπο σε χρήση από τρίτους. Μετά την αρχική αγορά, οι νεότερες ενημερωμένες εκδόσεις (ανά τρίμηνο) διατίθενται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στους ήδη κατόχους, στην τιμή των 50 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ. Για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση ή πληροφορία παρακαλούμε να μας αποστείλετε επιστολή σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: hba@hba.gr ή στον αριθμό τηλ 210-3386549, Υπόψη κας Β. Κολιντζίκη.