Σημαντικά

H Europol και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία ξεκινούν εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις 7 συχνότερες διαδικτυακές οικονομικές απάτες

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο, η Europol, σε συνεργασία με την ΕΤΟ, εγκαινίασε σήμερα Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018, την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τις απάτες στον κυβερνοχώρο (“cyber scams”).

Στην έννοια των “cyber scams” εμπίπτουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Απάτη του CEO (“CEO Fraud”)
  • Απάτη μέσω τιμολογίων και λοιπών παραστατικών (“invoice Fraud”)
  • Απατηλές τηλεφωνικές κλήσεις (“vishing”), Απατηλά μηνύματα SMS (“smishing”), Απατηλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (“phishing”)
  • Απατηλές ιστοσελίδες τραπεζών (“spoofed bank websites”)
  • Απάτη μέσω διαδικτυακών ραντεβού (“romance scam”)
  • Απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (“personal data theft via social media”)
  • Απάτες σχετιζόμενες με επενδύσεις (“investment scams”)
  • Απάτες σε αγορές μέσω διαδικτύου (“online shopping scams”)

 

Εκστρατεία της Europol ενημέρωσης και ευασιθητοποίησης του κοινού για τις απάτες στον κυβερνοχώρο 

 

Δελτίο Τύπου της Europol με θέμα
"H Europol και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία ξεκινούν εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις 7 συχνότερες διαδικτυακές οικονομικές απάτες"

 To δελτίο τύπου της Europol είναι διαθέσιμο και στην αγγλική γλώσσα.

Europol Cyber Scam Infographics