Όροι πρόσβασης - Πνευματική ιδιοκτησία - Περιορισμός ευθύνης - Προσωπικά δεδομένα

1.
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του website www.hba.gr (εφεξής ιστοσελίδα) αποδέχεται τους παρακάτω όρους χρήσης και που ισχύει για το σύνολο των περιεχομένων της ιστοσελίδας. Αν ο επισκέπτης /χρήστης των σελίδων της ιστοσελίδας δεν συμφωνεί τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των σελίδων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήσης της ιστοσελίδας.

2.
Με την επιφύλαξη πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά το σύνολο των αρχείων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (εφεξής ΕΕΤ).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και η αναδημοσίευση με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται πάντοτε η πηγή εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση, η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

3.
Η ΕΕΤ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει η ιστοσελίδα είναι ορθά και πλήρη.

Σε κάθε περίπτωση όμως η ΕΕΤ δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις που υπάρχουν και επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να προβαίνει σε αλλαγές της ιστοσελίδας όποτε κρίνει αυτό απαραίτητο χωρίς προειδοποίηση.

Η ΕΕΤ δεν φέρει ευθύνη σε καμιά περίπτωση για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από την χρήση της ιστοσελίδας ή των πληροφοριών που παρέχονται σ' αυτήν.

Η ΕΕΤ δεν φέρει ευθύνη σε καμιά περίπτωση για απώλεια πληροφορίας που αποστέλλεται μέσω της ιστοσελίδας.

Η ΕΕΤ δεν φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο website τρίτων που συνδέονται με δεσμούς (links).

Η ΕΕΤ προσπαθεί η ιστοσελίδα της να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία στην ιστοσελίδα της είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες - ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη/ επισκέπτη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντι-μολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του.

4.
Για την εγγραφή του χρήστη της ιστοσελίδας σε λίστες παραληπτών ενημερωτικών δελτίων (newsletters) η ΕΕΤ τηρεί αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη /χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της ιστοσελίδας που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς.

Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής έχει πρόσβαση στο δίκτυο και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.


Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα