Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκδίδει κατά διαστήματα ενημερωτικά έντυπα για τη διευκόλυνση των ιδιωτών και των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με τις τράπεζες, καθώς και για την πληροφόρηση των εργαζομένων στα πιστωτικά ιδρύματα. Πολλά από τα έντυπα διατίθενται στα καταστήματα των τραπεζών.

Δεκέμβριος 2013
Μάρτιος 2012

Ιούλιος 2011

Σεπτέμβριος 2010

Νοέμβριος 2009

Ιούνιος 2009

Μάιος 2007
Οδηγίες
προς τους πολίτες
σε περίπτωση κλοπής
ή απώλειας
Αστυνομικής Ταυτότητας
ή Διαβατηρίου


Ενημερωτικό έντυπο

Ενημερωτική αφίσα

Νοέμβριος 2006

Μάιος 2005

Απρίλιος 2003

Μάρτιος 2003

Νοέμβριος 2002

Ιούλιος 2002

Δεκέμβριος 2001

Μάιος 2001

Μάιος 2001

Οκτώβριος 2000
Οι Τράπεζες κάνουν
τη ζωή σας πιο εύκολη
με τα σύγχρονα μέσα πληρωμών!


Οκτώβριος 2000
Σύγχρονοι τρόποι κάλυψης
των χρηματοδοτικών αναγκών των Επιχειρήσεων
Leasing - Factoring - Venture Capital

Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα