Βασικά μεγέθη ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσεως ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων
Τράπεζα Πειραιώς Οικονομικές Καταστάσεις
[Αρχείο PDF: 117 Κb]
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Οικονομικές Καταστάσεις
[Αρχείο PDF: 119 Κb]
Alpha Bank Οικονομικές Καταστάσεις
[Αρχείο PDF: 115 Κb]
Τράπεζα Eurobank Ergasias Οικονομικές Καταστάσεις
[Αρχείο PDF: 117 Κb]
Τράπεζα Αττικής Οικονομικές Καταστάσεις
[Αρχείο PDF: 115 Κb]