Τράπεζες εισηγμένες στο ΧΑ
Προφίλ τραπεζικών εταιρειών
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ATTICA BANK A.T.E.
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ.

Τράπεζες εισηγμένες στο ΧΑ
Εξελίξεις χρηματιστηριακών μεγεθών ελληνικού τραπεζικού κλάδου
2015
[Αρχείο PDF: 87 Κb]
2014
[Αρχείο PDF: 73 Κb]
2013
[Αρχείο PDF: 154 Κb]
2012
[Αρχείο PDF: 110 Κb]
2010-2011
[Αρχείο PDF: 1.807 Κb]
2009
[Αρχείο PDF: 109 Κb]
2008
[Αρχείο PDF: 122 Κb]
2007
[Αρχείο PDF: 143 Κb]
2006
[Αρχείο PDF: 180 Κb]
2005
[Αρχείο PDF: 139 Κb]
2004
[Αρχείο PDF: 133 Κb]
2003
[Αρχείο PDF: 137 Κb]