Βασικά μεγέθη ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσεως τραπεζικών ομίλων
Τράπεζα Πειραιώς Οικονομικές Καταστάσεις
[Αρχείο PDF: 116 Κb]
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Οικονομικές Καταστάσεις
[Αρχείο PDF: 114 Κb]
Αlpha Bank Οικονομικές Καταστάσεις
[Αρχείο PDF: 115 Κb]
Τράπεζα Eurobank Ergasias Οικονομικές Καταστάσεις
[Αρχείο PDF: 117 Κb]
Attica Bank Οικονομικές Καταστάσεις
[Αρχείο PDF: 116 Κb]