Τυποποιήσεις - Πρότυπα

Οι τυποποιήσεις και τα πρότυπα αποτελούν την αναγκαία προϋπόθεση επίτευξης της διαλειτουργικότητας και του αυτοματισμού στα συστήματα πληρωμών. Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται τόσο τα εγχειρίδια τυποποιήσεων που έχουν εκδοθεί απο την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, όσο και θέματα επίκαιρου χαρακτήρα στην συγκεκριμένη θεματική.

1 Νοεμβρίου 2007

- Πρότυπα -

(Συνέχεια)


16 Μαΐου 2007

Οι τράπεζες υπενθυμίζουν στους πελάτες τους να χρησιμοποιούν IBAN

Οι πελάτες των τραπεζών που κάνουν πληρωμές σε ευρώ (εμβάσματα), προς δικαιούχους σε άλλες ελληνικές τράπεζες, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα αυτοματοποίησης και υψηλότερου κόστους αν δεν φροντίσουν να γνωρίζουν και να ενημερώνουν την τράπεζά τους για τον IBAN του δικαιούχου. Αυτό διότι, σύμφωνα με απόφαση που έλαβαν οι τράπεζες της χώρας μας στα πλαίσια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η χρήση του ΙΒΑΝ θα είναι υποχρεωτική από την 1η Ιουλίου 2007 για τις ηλεκτρονικές πληρωμές (εμβάσματα) που θα γίνονται εντός της χώρας...

(Συνέχεια)


24 Ιανουαρίου 2007

Οι τράπεζες υπενθυμίζουν στους πελάτες τους να χρησιμοποιούν IBAN και BIC

Οι πελάτες των τραπεζών που κάνουν πληρωμές σε ευρώ (εμβάσματα) από τη χώρα μας, προς δικαιούχους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα αν δεν φροντίσουν να γνωρίζουν και να ενημερώνουν την τράπεζά τους για το BIC και το IBAN του δικαιούχου. Αυτό διότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες από την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν είναι υποχρεωμένες να δέχονται πληρωμές με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία του δικαιούχου που αφορούν τον BIC και τον IBAN, η δε έλλειψη των παραπάνω στοιχείων μπορεί να επιφέρει επιπλέον έξοδα για τον εντολέα πελάτη ή ακόμα και να οδηγήσει σε απόρριψη του εμβάσματος...

(Συνέχεια)

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Δελτίο Τύπου 9012007
Αρχείο PDF: 202 Kb