Νομικά θέματα

2 Ιανουαρίου 2017

Δημοσίευση ΠΔ 133/29.12.2016 με τίτλο "Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας"

Στις 29 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 133/29.12.2016 "Ρύθμιση του επαγγέλματος διαχειριστή αφερεγγυότητας" (ΦΕΚ Α 242), με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος, ο τρόπος οργάνωσης και η άσκηση εποπτείας επ' αυτού, οι επιμέρους αρμοδιότητές του στο πλαίσιο των διαδικασιών του Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και ζητήματα πειθαρχικού δικαίου.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
ΦΕΚ Α' 242_29.12.2016
Αρχείο PDF: 196 Kb

23 Δεκεμβρίου 2016

Νόμος 4446/2016 "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις"

Επισυναπτόμενα Αρχεία
ΦΕΚ A' 240 22/12/2016
Αρχείο PDF: 580 Kb

19 Οκτωβρίου 2016

Δημόσια διαβούλευση "Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα"

Στις 18 Οκτωβρίου 2016 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το σχέδιο νόμου με τίτλο "Tροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα" .

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14.00.

Η πρόσβαση στη διαβούλευση είναι δυνατή μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας:


http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7435


5 Οκτωβρίου 2016

Δημόσια διαβούλευση "Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας"

Στις 5 Οκτωβρίου 2016 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας».

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 08:00.

Η πρόσβαση στη διαβούλευση είναι δυνατή μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας:

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7179


27 Σεπτεμβρίου 2016

27 Σεπτεμβρίου 2016 - Δημοσίευση του Ν. 4423/2016 "Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 181/27.9.2016)

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4423/2016 "Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις", με το άρθρο 51 του οποίου καθορίζεται, από 1.1.2017, το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
N. 4423-2016
Αρχείο PDF: 302 Kb

  1 - 2 - 3 - 4   επόμενη >>